EcoRoof

is een groen dak isolerend

Door het aanbrengen van een EcoRoof wordt er een natuurlijke isolatielaag op uw dak aangebracht. Dit geeft een behoorlijke verkoelende werking in de zomer (als een kelder). Hierdoor krijgt u bij warm weer een frisser binnenklimaat. Heeft u airconditioning dan bespaart u ook hierop door minder stroom te gebruiken. Eerlijkheidshalve moeten wij zeggen dat er over de isolerende werking in de winter, dus minder stookkosten, de meningen nogal uiteenlopen. Echt betrouwbare gegevens over resultaten zijn bij ons niet bekend. Logisch is het wel dat het een zekere isolatiewaarde en dus besparing oplevert.

Dakbeplanting kan het binnenklimaat verbeteren. Traditionele platte daken kunnen voor onaangename temperatuurschommelingen zorgen. Het toepassen van een groen dak is een goede oplossing voor dit probleem. Als er een goede dakbeplanting  wordt aangelegd met een grotere opbouwdikte kunnen de temperatuurschommeling sterk verminderen. Dakbeplanting isoleert in warme en in koude tijden beter dan een gemiddeld dak.

Een groen dak heeft een warmte-isolerend effect waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en in de winter warmer blijft. Door de verdamping hebben groendaken een gunstig effect op de omgevingstemperatuur en op de temperatuur in het gebouw in het bijzonder. In de winter heeft het een isolerende werking met minder stookkosten tot gevolg. In de zomer is het dan weer frisser en aangenamer doordat de oppervlaktetemperatuur van het dak minder hoog oploopt dan bij een zogenaamd zwart dak. Dit effect wordt vanzelfsprekend sterker bij toenemende dikte van het groendak. Er kan geen exacte isolatiewaarde aan een vegetatiedak gegeven worden.

 

Groene daken zorgen voor een tempering van de temperatuurschommelingen op en ook onder het dak. Bij daken zonder groendak kunnen die sterk oplopen. De hoogste temperaturen op daken gemeten in de binnenstad liggen boven de 80° C. Ons EcoRoof kan worden beschouwd als een topkoeling, het zorgt voor afronding van de toptemperaturen of daltemperaturen op natuurlijke wijze.

Over de isolerende werking van een groendak valt heel wat te zeggen: koel in de zomer (als een kelder), minder verwarming in de winter. Het geluid van de omgeving of overvliegende vliegtuigen wordt tegengehouden of geabsorbeerd. Dit geldt ook voor flinke regen en hagelbuien. Maar: er kan geen exacte isolatiewaarde aan een vegetatiedak gegeven worden! Iedere berekening blijft een benadering omdat aan grond formeel geen vaste rekenwaarde kan worden toegekend.